Svensk - Thai äktenskap

Ingå äktenskap i Thailand

Ett juridiskt bindande äktenskap i Thailand genomförs på ett "Amphure" (distriktskontor).

OBS en ceremoni som genomförs inför familjen i hemmet, med eller utan munkar eller byäldste, är inte på något sätt juridiskt bildande och är endast en ceremoni även om Thailändarna betraktar det som ett giftemål.

Om den svenska personen är utskriven (Utflyttad) från Sverige är det lite andra regler som gäller. Kontakta gärna Thai Scan för närmare information.

Båda parter (den svenska och Thailändska) skall gemensamt besöka ambassaden och lämna in (dokumenten so beskrivs här till höger) erfordliga dokument (båda skall också medför sina pass). Ambassaden utfärdar ett dokument/intyg på engelska att den svenska personen kan ingå äktenskap i Thailand.

Det av ambassaden utfärdade dokumentet/intyget skall översättas till Thailändska och legaliseras hos Thailändska Utrikesministeriet i Bangkok (Thai Scan kan hjälpa till vid ambassadbesöket och med översättning och legalisering av dokumenten.)

Det legaliserade dokumenten (ovanstående dokument, intyget och översättningarna) kan nu överlämnas till Thailändskt distriktskontor (Amphure) där registrering av äktenskapet sker. Parterna måste enligt Thailänds lag medföra 2 vittnen varav det ena skall kunna tolka till ett språk som den svenska parten behärskar (Thai Scan kan hjälpa till på Amphure). Ingen ceremoni äger rum utan enbart registrering. Parterna är därefter gifta enligt thailändsk lag

Observera! Om någon av parterna är under 20 år krävs föräldrars eller vårdnadshavarens skriftliga medgivande. Parterna måste ha fyllt minst 17 år.

Om paret har för avsikt att i framtiden bosätta sig i Sverige, efter sedvanlig ansökan om Visum och/eller Uppehållstillstånd, rekommendera vi att den Thailändska personen byter till den svenska personen efternamn (det är på många sätt enklare att ha ett svenskt efternamn i Sverige än ett Thailändskat). Detta kan normalt bara ske på den Thailändska personens hem-Amphure.


Registrera Thailändskt äktenskap i Sverige

Efter det att äktenskapet har ingåtts på Amphure i Thailand, skall de dokument som erhållits översättas till engelska av en godkänd översättningsbyrå samt verifieras av Thailändska UD (Thai Scan kan hjälpa till med översättning och legalisering av dokumenten.).

Om kvinnan bytt till mannens efternamn skall även de dokumenten översättas till engelska av en godkänd översättningsbyrå och verifieras av Thailändska UD (Thai Scan kan hjälpa till med översättning och legalisering av dokumenten.)..

De översatta och verifierade dokumenten skall därefter överlämnas till "Lokala Skatt" i mannens hemkommun för att registreras i Sverige (kan ta upp till några veckor att få äktenskapet registrerat)

Om ni avser att ansöka om UppehållsTillstånd (UT) så är det även nödvändigt att registrera äktenskapet i Sverige.